İLETİŞİM
Özlem ÖZDEMİR

Adres: Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi Boğaziçi Üniversitesi, Hisar Kampüsü, 34342 Bebek, İSTANBUL
Tel: 0212 359 77 97 – 0212 359 44 76
Fax: 0212 265 21 87
e-posta: ukay2018@boun.edu.tr
web: www.kakad.org