KAPSAM VE KONULAR

Atık Karakterizasyonu ve Yönetimi :

• Evsel ve Endüstriyel Atıklar
• Tehlikeli ve Zararlı Atıklar
• Madencilik, İnşaat, Yıkıntı vb. Atıklar
• Arıtma Çamurları ve Diğer Proses Atıkları
• Diğer Özel Atıklar (Tıbbi Atıklar, Atık Yağ, Pil, Elektronik Eşya, Hurda Lastik, Nükleer Atıklar, vb.)
• Ölçüm, Analiz, İzleme, Değerlendirme Yöntemleri
• Modelleme ve Simülasyon

 Atık Bertaraf Yöntemleri:
Katı Atık Depolama :
• Vahşi Depolama ve Saha Rehabilitasyonu
• Düzenli Depolama Tasarımı ve İşletilmesi
• Sızıntı Suyu Karakterizasyonu ve Yönetimi
• Sızıntı Suyu Arıtımı
• Depo Gazı Yönetimi-Enerji Üretimi
• Tehlikeli ve Radyoaktif Atıkların Depolanması
Termal Prosesler :
• Yakma, Gazlaştırma, Piroliz vb.
• Güneş Enerjisi/Atık Isı Destekli Kurutma

4R :
• Atık Azaltma • Atıkların Yeniden Kullanımı
• Atık Geri Kazanımı/ Dönüşümü
• Atıkların Faydalı Ürünlere Dönüştürülmesi :
• Kompost Teknolojileri, Biyokompozitler vb.,
• Yenilenebilir Enerji Alternatifleri
  • Biyogaz
  • Depo Gazı
  • Biyodizel/ Biyoetanol
  • Endüstriyel Simbiyoz / Atık Borsası
  • Çevresel Ekonomi / Döngüsel Ekonomi

Atıkların Ekosisteme Etkileri:
• Halk Sağlığı ve Çevre Kirliliği
• Atık Kaynaklı Çevre Kirlilikleri (Toprak Kirliliği, Yüzeysel/Yeraltı Suyu Kirliliği, Hava Kirliliği vb.)
• Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
• Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları (Enerji, Gıda, Çevre ve Su Güvenliği)
• Karbon Ayak İzi,
• Su Ayak İzi
• Atık Yönetiminde Yaşam Döngü Analizleri
• Temiz Üretim Sistemleri

Yerel Yönetimlerde Atık Yönetimi :
• Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi Uygulamaları
• Kentsel Dönüşüm
 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
 • Ulusal/Uluslararası Atık Mevzuatı ve Politikaları
• Çevre Eğitimi ve Sosyal Sorumluluk Çalışmaları