PANEL 

Sempozyum kapsamında belediye–sanayi–üniversite işbirliğinin

arttırılmasına yönelik:

       Belediyeler/Yerel Yönetimler Paneli ve

       Özel Sektörde Atık Yönetimi Paneli

gerçekleştirilecektir. Alanında uzman çağrılı konuşmacılar ile yapılacak açılış oturumunun detayları bir sonraki duyuruda verilecektir.